Om oss

Om oss

Kursmeg.no er en profesjonell samarbeidspartner for leveranser av kompetanse og egenutvikling etablert og igangsatt høsten 2020.

 

Vi konseptualiserer, markedsfører og tilbyr kurs, seminarer, sertifiseringer, skolering og studier for bedrifter og deres ansatte innen privat og offentlig sektor. 
 
Fra 2021 vil vi også tilby kurs, seminarer og ulike utviklingsprogram for privatmarkedet. Herunder innenfor områder som blant annet: personlig utvikling, livsstil, helse, hobby og interesser. 
 
Våre medarbeidere besitter årelang erfaring fra ulike sider av kursbransjen, både innen bedriftsmarkedet og det private kursmarkedet. Våre kursutviklere har alle omfattende erfaringer innen sine fagfelt og ulike kompetanseområder.
 
Vårt utspring kommer fra konsulenter innenfor områdene kurs- og forretningsutvikling fra Styreforeningen.no. Erfaringer derfra – med en mengde kursvarianter, typer og modeller avlevert til over 57.000 ledere og styremedlemmer – bygges inn i Kursmeg.no. 
 
Vi har en bredt sammensatt aksjonærgruppering – hvilket er en valgt strategi – da vi ønsket og ønsker sentrale kursutviklingsmiljøer inn som våre partnere og medeiere. 
 
Vi har bygget opp en infrastruktur omkring Kursmeg.no som i sum kan levere alle sider av kursutvikling og kursleveranse. Derfor kan dyktige mennesker komme med sin kompetanse til oss – så bygger vi kompetansen om til kurs og seminarkonsepter sammen! 
 
Vi har også bygget opp all infrastruktur av en annet årsak! Vi ønsker å kunne tilby kjeder, sammenslutninger, konsern, enkeltbedrifter, næringslivsforeninger og andre å bidra med hele kursleveransen. En komplett plattform for alle sider av – alle typer av – kurs og opplæring. Vi kan være din komplette kurs og kompetansepartner! 
 
Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon eller for en hyggelig «prat» om hva vi kan skape sammen!  
 
Les også undersiden med: «Vår historie» der du finner mer info om oss.
Start video