Kurskategorier

KURSKATEGORIER

Administrasjon og ledelse - kurs
Administrasjon & Ledelse
 • Ledelse i vanskelige tider
 • Daglig leders stillingsinstruks
 • Ledergrupper og møteledelse
 • Kurs for førstegangsledere
Colleagues talking about safety
HMS & Kvalitet
 • Praktisk HMS i alle ledd
 • Verneombudskurs 40 timer
 • Sikring av selskapets verdier
 • Medarbeidertilfredshet
Women walking towards a sitting man
HR & Personal
 • Personalhåndbok fra A-Å
 • Konflikthåndtering i praksis
 • Endringer og oppsigelser
 • Motivasjon som drivkraft
Two men discussing
Innkjøp & Logistikk
 • Vareflyt og lagerstyring
 • Strategiske leverandører
 • Innkjøpssjef i praksis
 • Forhandlingsteknikk i praksis
Man working on computer
IT & Digitalisering
 • T strategisk planlegging
 • Våre valg av sosiale medier
 • IT verktøy i ledelse
 • Datasikkerhet og beskyttelse
Man looking through files
Juridiske Emner
 • Selskapsformer
 • Forretningsjuss
 • Juridiske dokumenter
 • Juridisk anvendelse
Two colleagues talking
Konsulentvirksomhet
 • Etablere deg som konsulent?
 • Konsulentakademiet Modul 1-5
 • Forhandlingstaktikk og teknikk
 • Målrettet nettverksbygging
Women
Økonomi & Regnskap
 • Regnskapsforståelse i praksis
 • Regnskapsanalyse m/nøkkeltall
 • Verdivurderinger av bedrifter
 • Budsjetter og prognoser
Salg & Marked
 • Salgsleder profesjonalisering
 • Team og samhandling i salg
 • Salgspsykologi og egenmotivasjon
 • Key Account Management
Styrearbeid
 • Styrets kollektive ansvar
 • Styrearbeidet i praksis
 • Styreleders myndighet
 • Styresekretærens oppgaver
Start video