Kompetansekartlegging og fremtidens kompetansebehov

kr 0

Beskrivelse

En helhetlig måte å nærme seg dette tema på er å knytte individuell ytelse til målene for virksomheten.
For å gjøre dette bruker mange selskaper begrepet “kompetanse”. Kompetanse er et begrep som omfatter: den integrerte kunnskapen, ferdighetene, dømmekraften og egenskapene som folk trenger for å utføre en jobb effektivt.

Ved å ha et definert sett med kompetanser for hver rolle i virksomheten din, viser det arbeidstakere hva slags atferd organisasjonen verdsetter, og som den trenger for å oppnå målene. Ikke bare kan enkeltindivider og teammedlemmene jobbe mer effektivt og oppnå sitt potensiale, men det er mange forretningsfordeler å hente ved å knytte personlig ytelse til bedriftens mål og verdier.

Detaljer for kurset

Varighet: 1 time
Gratis frokostseminar

 

Du er sannsynligvis kjent med setningen “det som blir målt blir gjort.” Det å klare å definere og måle effektivitet – spesielt arbeidernes ytelse – er og blir en viktig del av jobben din som leder.
Spørsmålet er: hvordan definerer du ferdigheter, atferd og holdninger som arbeidstakere trenger for å utføre sine roller effektivt? Hvordan vet du at de er kvalifiserte for jobben? Med andre ord, hvordan vet du hva du skal måle?
Noen mennesker synes formell utdanning er et pålitelig tiltak. Andre tror mer på arbeidstrening og mange års erfaring. Andre igjen hevder at personlige egenskaper er nøkkelen til effektiv arbeidsatferd.
Alle de ovennevnte måtene å se på, måle og vurdere sider ved personlige kvaliteter på er viktige, men ingen virker tilstrekkelige til å beskrive et ideelt sett med atferd og egenskaper som trengs for en bestemt rolle. De garanterer heller ikke at enkeltpersoner vil oppfylle de standarder og nivåer som kreves av organisasjonen fremover.

Det å definere hvilke kompetanser som er nødvendige for å lykkes i organisasjonen din, kan hjelpe deg med å gjøre følgende:

  • Sørg for at medarbeiderne dine viser tilstrekkelig kompetanse.
  • Rekruttere og velge nytt personale mer effektivt.
  • Evaluer ytelsen mer effektivt.
  • Identifiser hull i kompetanse og kompetanse mer effektivt.
  • Gi mer tilpasset opplæring og faglig utvikling.
  • Planlegg tilstrekkelig for å muliggjøre kompetansemessig «arv».
  • Få endringsledelsesprosesser til å fungere mer effektivt.
Hvordan kan du definere settet med praktisk utførelse, de faktiske og praktiske handlinger, som trengs for effektiv ytelse? Du kan gjøre dette ved å legge til et kompetanserammeverk i talentadministrasjonsprogrammet ditt.Ved å samle inn og kombinere kompetanseinformasjon, kan du lage en standardisert tilnærming til ytelse som er klar og tilgjengelig for alle i selskapet.
Rammeverket skisserer spesifikt hva folk trenger å gjøre for å være effektive i sine roller, og det fastslår tydelig hvordan deres roller forholder seg til organisasjons mål og suksess.En strukturert kompetansekartlegging i virksomheten kan videre avdekke avvik og bidra til konsentrerte tiltak for kompetanseheving innen de riktige områder for de riktige personene. Herunder for å kunne bidra til at de personen som har reelle behov for ulik kompetanseheving innen de ulike arbeidsfunksjoner, og som er avgjørende for organisasjonen, får individuelt tilrettelagt opplæring og utvikling.
Kursmeg.no kan hjelpe deg som er i en ledende rolle med de prosessene som skisseres i artikkelen ovenfor.«KompetanseAkademiet for ledere» består av 3 moduler og hjelper deg som leder til en bedre helhetlig forståelse av prosessene du bør benytte i denne sammenheng. Du får diskutert og avklart ulike praktiske spørsmål og problemstillinger underveis. Du får praktisk skjematikk, dokumentmaler og verktøy for å lykkes i de ulike delene av prosessen. Fremtidens ledere er fokusert på å analysere og definere kompetansebehov, avklare avvik blant medarbeidere, og bidra til å «tette» kompetansemessige «hull», utvikle de rette ferdigheter, måle effekter, justere, reparere og skape de riktige kvaliteter i alle ledd, blant alle medarbeidere.Velkommen til en GRATIS og uforpliktende smakebit på «KompetanseAkademiet» med Kursmeg.no.
Bli gjerne med oss på dette 1- times intro-seminar om «KompetanseAkademiet» så kan vi sammen finne ut om dette er det riktige for deg!

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.