Hold deg oppdatert på nyheter og gratis kurs

 • All
 • KPI
 • ledelse
 • leder
 • lederassistenten
 • nøkkeltall
 • økonomi
 • PA
 • prosesser
 • strategi
 • styring
 • suksess
 • suksesskriterier
All
 • All
 • KPI
 • ledelse
 • leder
 • lederassistenten
 • nøkkeltall
 • økonomi
 • PA
 • prosesser
 • strategi
 • styring
 • suksess
 • suksesskriterier
Good deal among business partners
Artikler

Bli kurspartner med oss i Kursmeg.no

Det er utrolig utviklende for egen del å konseptualisere faglig kunnskap om til kursprodukter. Det er det vi driver med! Det er stort sett det flere av Kursmeg.no sine medarbeidere har holdt på med de siste 25 år! Det startet …

Les mer >>
businessman-discussing-with-colleagues-in-office-PBUVG75
Administrasjon og ledelse

Hersketeknikker og metoder for håndtering!

Hersketeknikker er noe vi alle burde bli bedre kjent med. Det å få et mer bevisst forhold til hersketeknikker, slik at vi er bedre rustet til å forholde oss til det i hverdagen, kan være en veldig viktig del av …

Les mer >>
Business plans
Administrasjon og ledelse

Du må takle forhandlingsmotpartens forventninger

I artikkelen skal vi sette søkelyset på hvorfor det er så viktig å kunne håndtere motpartens forventninger i forhandlinger på en profesjonell måte. Vi vil vise hvorfor det er vesentlig at motparten er fornøyd, og gi eksempler på hvordan dette …

Les mer >>
Businessmen shaking hands
Artikler

Forhandlingsteknikk i praksis

Hvorfor bør vi se på forhandlinger som et rollespill? Har du tenkt på at du sannsynligvis forhandler i en eller annen forstand hver eneste dag, noen ganger bevisst og svært ofte ubevisst? Er du klar over at mange opplever det …

Les mer >>
United Colleagues Holding Hands Sitting At Desk In Office, Top-View
Administrasjon og ledelse

God møtekultur – effektivt for alle

Møter er et viktig forum for utveksling av informasjon og kunnskapsdeling i enhver virksomhet. Vi sitter alle på ulik og ganske unik informasjon (beslutningsgrunnlag) i forhold til de arbeidsoppgaver vi utfører daglig. Den ulike informasjonen vi alle har, enten vi …

Les mer >>
Analysis chart
Administrasjon og ledelse

Hvilke suksesskriterier leder og styrer du etter?

Nøkkelindikatorer ( KPI = Key performance indicators) blir viktigere og viktigere for bedrifter og dets ledelse.  Det å analysere, avdekke og presisere hvilke suksess-kriterier som er avgjørende for at virksomheten skal nå sine mål, samt deretter å måle (KPI) avvik …

Les mer >>
Young businesswoman working at home office
Administrasjon og ledelse

Bevisst satsning på – og utvikling av – Lederassistenten!

Internasjonale undersøkelser blant ledere konkluderer med at det å ha en profesjonell personlig assistent, i gjennomsnitt bidrar til over 30 prosent mer effektivitet for lederen i vedkommendes lederfunksjon. Derfor har vi fokus på utvikling av lederassistenter!  Lederassistenten blir vanligvis et …

Les mer >>
Word Strategy On Wooden Background
Administrasjon og ledelse

Må strategiprosessen være så komplisert og kostbar?

Er du en av de mange som har erfart at strategiprosesser har vært kostbare, gått over altfor lang tid og trukket masse energi ut av organisasjonen fordi «alle» skal være med? At strategi og mål er viktige elementer for å …

Les mer >>