Investor relations

Investor relations

Kursmeg.no ønsker velkommen enhver samarbeidspartner som har kvalitative kurskonsepter, som går «svanger» med slike, eller som trenger «nettverk og infrastruktur» for å få din egen kompetanse omgjort til kurs – markedsført, administrert og solgt disse!

Kursmeg.no ønsker også deg med på laget som kort og godt vil ha en bedre avkastning på pengene dine – og som vil være med oss på en spennende reise de nærmeste årene!

FASE 1 i emisjonsprosess ble gjennomført i løpet av få dager i siste halvdel av september 2020, der 1 million kroner totalt, fordelt på 150.000 aksjer a kr 1,- og 850.000,- kr i overkurs ble tegnet i løpet av noen timer.

Fra og med den 01.10.2020 – starter vi fase 2 som vi planlegger frem mot 31.12.2020 – og deretter 2 faser til frem mot 01.08.2021. Øvre ramme i perioden frem til 01.08.2021 er maks 1.000.000 aksjer i selskapet.

Kursmeg.no har etter vår mening et unikt utgangspunkt for å bli en vesentlig kursaktør i Norge innen de neste 3-5 år.  I det ligger det et betydelig økonomisk potensiale!  Med en kalkulert lav økonomisk risiko slik vi ser det!

Vi vil ikke tjene penger i 2020. Men vi vil ha svært gode forutsetninger for å levere gode «tall» fra 2021. Det mener vi bestemt – selv med nye utfordrende «Korona-spøkelser» hengende over hele vårt samfunn!

Du som ønsker å investere i – og med oss – har et svært godt utgangspunkt for en fornuftig avkastning og svært lav risiko. Vår forretningsmodell er bygget opp slik at: det alt vesentlige / ca 80 % av kostnadene kun kommer som andel av tilhørende inntekter.  Det vil si: helt minimalt med faste kostnader og liten økonomisk risiko. 

Maksimalt av kostnadselementer er knyttet som variable kostnader opp mot de inntekter som skapes gjennom kursomsetning.

Vi ønsker oss et bredt spekter av aksjonærer. Aksjonærer som ser potensialet – og gjerne – i tillegg – selv vil kunne: bygge virksomhet, skape egen kursomsetning, få økt indirekte konsulentinntjening, kan få konseptualisert kunnskap til kurs – og som gjennom det – i sum – kan oppnå en unik miks av direkte og indirekte avkastning.

Last ned og les mer i tegningsinnbydelsen her!

Du kan tegne aksjer ved bruk av tegningsblanketten helt nederst / til sist i tegningsinnbydelsen.

Start video