Vår historie

Vår historie

Kursmeg.no som grunnkonsept har blitt planlagt over flere år. Perioden fra starten av mars og frem til og med juli 2020 ga oss noen helt nye og spesielle erfaringer i skyggen av corona pandemien. Det ble starten på en operativ operasjon for å skape: Kursmeg.no.

Med sitt utspring i tanker og ideer blant grundere og kursholdere i Styreforeningen.no, kom konturene av et fremtidig Kursmeg.no tydeligere frem. Måned 3-7 i året 2020 ble på en måte noe som akkumulerte en utvikling vi ante ville komme – og som vi trodde kunne komme rakst – gitt at situasjon i eller «levevilkår» for et kursmarked endret seg.

I Styreforeningen.no satte man alle bremser på aktiviteter opp mot det tradisjonelle kursmarkedet umiddelbart mandag andre uken i mars 2020. Deretter ble alle ressurser satt inn på å dreie virksomheten over på «live» nettkurs og nye metoder og måter å overføre kunnskap på.

I et kursmarked som forøvrig i stor grad «blødde» i et endret marked, opplevde man det motsatte: Dedikert og fokusert innsats på nye måter og med nye teknikker førte til økning i kursomsetningen. Med løpende justeringer, «trimming», høy terskel for «prøving og feiling» økte bare omsetningen enda mer.

Dette ble en utløsende faktor for å ta Kursmeg.no skisser frem fra «skuffen», se det hele i ett nytt lys, og gjøre et valg!
Skal vi gå for dette?
100%?
Svaret ble. JA!

Deretter ble grovskisse til strategisk plan lagt, forbindelser, nøkkelkunder, samarbeidspartnere og medarbeidere ble invitert inn i konseptet. Selskapet Kursmeg.no AS ble stiftet, tegningsinnbydelse til emisjon laget og sendt ut. Første fase med emisjon var planlagt å arbeide med frem til ca 15.12.2020.
Men, i løpet av 7 dager var emisjonsfase 1 fulltegnet, og vi står med ventelister på emisjonsfase 2.

Kursmeg.no var iferd med å ta form! En hel rekke med fantastisk dyktige kurs-skapere, kursholdere, mennesker og selskaper med ulike særkompetanse vil være med å levere innhold – samt investere i og utvikle konseptet videre fra de presenterte grunntanker! Et kvart århundre med bred og solid kurskompetanse, fra mange ulike fagfelt, har nå «»smeltet» sine ressurser sammen for Kursmeg.no.
Vi gleder oss til fortsettelsen!

Kursmeg.no ble derav lansert i sin aller første versjon/fase, den: 01.10.2020.
Kursmeg.no skal være en moderne og fleksibel plattform og et helhetlig konsept for produksjon, presentasjon, markedsføring, salg, deltakelse og gjennomføring av: kurs, seminarer, kompetansehevende programmer, utdanning, videreutdanning og sertifiseringer

Resten av historien ligger faktisk i fremtiden!
Den kan du være med på å skape som kursholder, kompetanseleverandør eller samarbeidspartner!
Den kan du og dine medarbeidere nyte godt av som kunder og brukere av Kursmeg.no i tiden fremover!

Resten av historien skriver vi fremover … etterhvert som vi legger nye faser bak oss!

Velkommen til Kursmeg.no

Start video