Bli kurspartner

Bli kurspartner

Utrolig mye kunnskap, erfaring og kompetanse ett eller flere mennesker besitter kan konseptualiseres om til «Kurs».  Det er en spennende prosess: – å produktifisere kunnskap om til «Kurs».  
 
Våre medarbeidere har ikke gjort annet de siste 25 år! Innen en rekke bransjer, fagområder, nisjer og virksomhetsområder finnes det spesialister og mennesker med unik kompetanse. Mange leverer sine «timer» – en for en! Disse produserte timene må leveres om og om igjen – til ulike kunder og binder opp dine – og/eller dine medarbeideres ressurser. 
Det er der vi kommer inn! 
 
Veldig mye kunnskap og kompetanse som leveres «tradisjonelt» i EN til EN situasjoner mellom mennesker, kan produktifiseres. «Plukkes fra hverandre», modulifiseres, settes sammen på nye måter, sys sammen med moderne pedagogikk og systemer. 
Ut i andre enden kommer kurs-, seminar- og kompetansehevende programmer som kan leveres igjen og igjen. Til manges nytte, på langt mer rasjonelle og kostnadseffektive måter.
 
Kurs og seminarer, webinarer, nettkurs, dagskurs og selvstudiumskurs – til eiere, grundere, ledere, mellomledere, ledende ansatte, medarbeider innen en mengde fagområder og arbeidsområder – mange trenger og ønsker påfyll, kunnskap og kompetanseheving! 
Om du har – eller ønsker å skape – kursprodukter bør du ta kontakt med oss! 
 
Vi er ikke en sammenlignbar portal for kurs – med andre i markedet. Vi er ikke bare en portal for å søke etter – samt finne frem til kurs. Vi har hele infrastrukturen rundt det. 
Vi utvikler kurs fra bunnen av sammen med deg, vi trimmer og former og tilpasser de for ulike plattformer. Vi lanserer, markedsfører, selger, organiserer, administrerer hele opplegget med og rundt kurs! Slik at du og dine kan konsentrere deg/dere om å levere kunnskapen og etablere relasjoner med kunder og marked. 
 
Vil du vite mer? Vil du snakke med oss om hva vi kan gjøre med og for deg?
Kontakt oss på telefon(41 51 00 51)/epost eller skype!  
Meld deg på et av våre «Jeg vil lage kurs – møter på teams» så skal vi fortelle deg hva, hvordan, når og hvorfor – du bør inngå et videre samarbeid med oss! Hos oss blir du også en medaksjonær i delaktig i din egen infrastruktur omkring kurs og kompetanseheving.
 
Vi ser frem til å snakke med med deg! 
Start video