KURSMEG.NO RELANSERES

«Kurskonseptet Kursmeg.no er under utvikling og relanseres rundt den 30.06.2022.
Våre kurstilbud leveres inntil videre gjennom styreforeningen.no